Soutěže

20. ročník Mikulášského westernu

pořádá SSK Lišov dne 1. 12. 2018

 

Věnováno: 170 let od narození Wyatt Earp, pistolník a US marshall

 

Začátek v 8:30 na střelnici v Lišově u Č.Budějovic

 

  Prezentace :     v pátek    30.11.2018 od 18 do 20hodin                  

                            V sobotu  1.12.2018 od  7:30 do 10:00hodin 

                                  

  Startovné :   Hlavní závod: 1 kategorie (6 stage ) 250Kč včetně  vedlejších disciplín

                                                      kategorie Junior zdarma

 

Vedlejší závod:  lov husy Kanadské  50kč

jedna disciplina 100Kč ( pro ty co nestřílí hlavní závod)

dvě a více disciplin 200Kč

lov vrány Lišovské (Perkusní brokovnice) 50Kč

 

 

  Ubytování od pátku a občerstvení o víkendu zajištěno.

   Nutné nahlásit dopředu.

 

 Hlavní kategorie (6 stage):

 

T – Tradicional

LT – Little tradicional

J - Junior

G – Gunfighter

S – Senior

SS – Silver senior

D – Duelist

L - Ladies

ES – Elder Statesman

FCG – Frontier Cartridge Gunfighter

Kategorie vedlejšího závodu:

Střelecké klání –křesadlová nebo perkusní předovka... 10 ran..50m

Lov krocana – perkusní zadovka…. 10 ran.. 50 metrů

Lov bizona -libovolná zbraň..3+10... 100 metrů....dobová opěrka+dalekohled ke kontrole nástřelu

Lov husy – brokovnice max. 22 ran

Souboj – revolver, dle času, upřesněno na místě

 Lišovská hvězda

 

Minimum střeliva na hlavní závod: revolver cca 60ks, opakovačka cca 62ks, brokovnice min. 20ks.

 

Střílí se podle pravidel AWS, střelecká příručka SASS

 

Bezpečnostní pravidla soutěže: 

                                                                    

-žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střeliště                 

-v soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí,je povinen dodržovat všechny zásady bezpečného zacházení se zbraní,řídit se pokyny organizátorů soutěže                                          

-soutěžící jsou povinni chránit si zrak, doporučuje se ochrana sluchu                                      

-na střelišti je zakázáno kouření (z důvodu manipulace se střelným prachem )                       

 

 

-je zakázáno nabíjet křesadlové zbraně s nataženým kohoutem, přiklopenou ocílkou a               perkusní zbraně s nasazenou zápalkou                                                                                  

-je zákaz nabíjení předovek přímo z prachovnic                                                                            

-válec revolveru se smí osadit zápalkami, až když je osazen zpět do rámu                               

-pro závodníky je zakázáno požívání alkoholu a drog před a v průběhu soutěže                    

-soutěžící jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice                                                         

-přihlášením do soutěže každý účastník stvrzuje, že zná pravidla a bezpečnostní opatření soutěže a že je bude dodržovat  

 

Upozornění:

 

 střelci startují na vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným!! 

                         

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn, které oznámí před zahájením soutěže,nebo discipliny.

Rozhodčí jmenováni pořadatelem na místě.                                                                                                                                           

Další možné doplňkové discipliny upřesní pořadatelé později dle možnosti.                                                                                                     

Nocleh je vhodné s ohledem na omezenou kapacitu ubytování pokud možno zajistit předem.

Účast prosím potvrďte na Václav Eliška Papáček mob. 721 444 891 případně e-mail papacek@atlas.cz

  

Střílí se za každého počasí !!!

 

VÍTÁNO STYLOVÉ OBLEČENÍ DLE MOŽNOSTI

 

Informace:               Václav Eliška Papáček mob. 721 444 891 e-mail papacek@atlas.cz