Provozní doba

Sezóna 2023 zahájena.

Pravidelné provozní doby pro veřejnost jsou čtvrtky 15:00-18:00 a soboty 14:00-17:00hod. Dny provozu jsou vyhlášeny v další záložce "pro veřejnost"

Od listopadové změny zimního času, provoz střelnice:

čtvrtky čas zůstává 15:00 konec nebude v 18:00 ,ale bude se řídit aktuálními světelnými podmínkami o čemž rozhodne správce ! cena upravena na 150,-Kčzrušeny !

soboty posunuty na 13:00-16:00 hod z důvodu světelných podmínek.

Vždy se, prosím, podívejte do záložky "pro veřejnost", je možné, že v termínu budou pořádány například závody či objednané soukromé akce, tak aby jste nevážily cestu zbytečně.
Sice Vás rádi uvidíme, nicméně pokud je zde nějaká plánovaná akce, nebude tu čas pro veřejné střílení... Po domluvě se správcem střelnice může být dohodnut i jiný termín, ale zájemce musí počítat s uhrazením času a všech výdajů spojených s příjezdem správce na střelnici..

 

 

Střelnice pro veřejnost otevřena sezóna 2022 !!!