Soutěže

Soutěže v roce 2019:

 

6.4. Šumavský Western  9:00hod zahájení 

 

11.5.   Rasken Cup ( pravidelná soutěž pro lovce i sportovní střelce, kulová ,broková, malorážná střelba)

21.9.  Lišovská .22cítka LR  (střelecká soutěž pro malorážné střelce ve stylu malé odstřelovačky, střelba na růně vzdálené cíle 25-100m)

28.9  Lišovská krátká (VPi, VRe)

 

7.12. Mikulášský Western 

 

Komentáře

Comment: 

Koná se 11.5.2019 zápis od 8:00 hod

Disciplíny:  Běžící kňour na 50m (.22lr s optikou)

                   3KM na 50m (srnec, muflon,krocan -.22lr s optikou)

                   Brokový parcour (zajíc+holubi)

                   Liška na 100m (libovolná lovecká kulovnice ve stoje s oporou)

 

POZVÁNKA NA KONCI STRÁNKY.

Comment: 

ŠUMAVSKÝ WESTERN

Věnováno 110 let od smrti

čelník Siouxů – Lakotů: Rudý oblak zemřel 1909 ve věku 87 let

 

Pořádá SSK Lišov dne 6. 4. 2019

 

Začátek v 9:00 na střelnici v Lišově u Č.Budějovic

  •   Prezentace :  v pátek    5.4.2019 od 18 do 20hodin                   

                                   v sobotu 6. 4. 2019 od  8:00 do 10:00 hodin 

                                  

  Startovné:   Hlavní závod: 1 kategorie (6stage) 250Kč včetně vedlejších disciplín- mířenek

                         Lov husy kanadské -50 Kč-  

                         Vedlejší závod:  100Kč (kdo střílí hlavní závod, ten vedlejší má zdarma)

                         Junioři – zdarma

                                                

  Ubytování: od pátku zajištěno (), nahlašte prosím předem       

Občerstvení o víkendu zajištěno.

 

  Kategorie hlavní (6 stage):

LT      Little traditional
T        Traditional
G       Gunfighter
D       Duelist
S        Senior

SS     Silver Senior

L       Ladies

J       Junior

ES   Elder Statesman

FKG   Frontier Cartridge Gunfighter

 

Kategorie případně doplněny dle pravidel AWS

Střelec se může přihlásit pouze do jedné kategorie     

 

Počet ran hlavni kategorie:   Revolvery cca 60ran  

                                                Opakovačka-63ran 

                                                Brokovnice-40ran.

 

Kategorie vedlejšího závodu:

Těžký život trappera  - předovky na 50m-10ran
Střelecké klání-libovolná puška na100m - 3+10ran [dobové opěrky, poloha libovolná mimo                    

vleže]. Kontrola nástřelu pouze dalekohledem
Lov husy kanadské – broky - 10holubu  [cca20 patron]

Souboj-hvězda- lov kojota lišovského?

Střílí se podle pravidel AWS (střelecká příručka SASS), rozhodčí jmenováni pořadatelem na místě.

 

Účast prosím potvrďte mailem nebo telefonicky Václav Eliška Papáček mob. 721 444 891

 e-mail papacek@atlas.cz

 

Bezpečnostní pravidla soutěže : 

                                                                     

-žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střeliště                 

-v soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí, je povinen dodržovat všechny zásady bezpečného zacházení se zbraní, řídit se pokyny organizátorů soutěže                                          

-soutěžící jsou povinni chránit si zrak, doporučuje se ochrana sluchu                                      

-na střelišti je zakázáno kouření (z důvodu manipulace se střelným prachem )                       

-je zakázáno nabíjet křesadlové zbraně s nataženým kohoutem , přiklopenou ocílkou a perkusní zbraně s nasazenou zápalkou                                                                                  

-je zákaz nabíjení předovek přímo z prachovnic                                                                           

-válec revolveru se smí osadit zápalkami až když je osazen zpět do rámu                               

-pro závodníky je zakázáno požívání alkoholu a drog před a v průběhu soutěže                    

-soutěžící jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice                                                         

-přihlášením do soutěže každý účastník stvrzuje, že zná pravidla a bezpečnostní opatření soutěže a že je bude dodržovat                  

                                                    

                       Upozornění :

 střelci startují na vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným!!                          

Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn,které oznámí před zahájením soutěže,nebo discipliny .                                                                                                                                             

Další možné doplňkové discipliny upřesní pořadatelé později dle možnosti.                                                                                                     

Možnost příjezdu na střelnici už v pátek  v odpoledních hodinách, s možností tréninku a noclehu . Nocleh je vhodné  s ohledem na omezenou kapacitu ubytování pokud možno nahlásit předem ..   

 

               Střílí se za každého počasí!!!

VÍTÁNO STYLOVÉ OBLEČENÍ DLE MOŽNOSTI

Informace:   Václav Eliška Papáček mob. 721 444 891 e-mail papacek@atlas.cz

Comment: 

Po kliku na obrázek se zobrazí kompletní propozicePo kliku na obrázek se zobrazí kompletní propozice